Nijer Yetim Sponsorluğu

Anasayfa - Yetime Destek Ol
Nijer Yetim Sponsorluğu
Kara Kıtanın Yetim Çocukları...

Nijer bugün dünyanın en yoksul birkaç ülkesinden biridir. Ülkede kişi başı ortalama yıllık gelir 400 dolar civarında ve nüfusun üçte biri açlık sorunu ile karşı karşıyadır. Uzun süren kuraklıkların ülkenin tarıma dayanan ekonomisini olumsuz etkilediği, gıda ve su sıkıntısı çeken Nijer'de nüfusun yaklaşık %70’i yoksulluk içinde yaşamaktadır. Yaklaşık 380.000 Nijeryalı çocuk şiddetli akut yetersiz beslenme riski altında ve 600.000 çocuk salgın hastalıklara karşı savunmasız durumdadır.

Nijeryalı çocukların karşılaştığı eğitim önündeki en büyük engellerden biri yetersiz beslenmedir. Mali ve Burkina Faso sınırındaki çeşitli çatışmalar 111 okulu tehlikeye attı ve 78.000'den fazla insanı yerinden etti. Okula kayıtlı çocukların %93'ü temel okuma ve yazma becerilerini gerçekleştiremiyor. Bu arada, kızların sadece %31'i ve erkeklerin %42'si ortaokula devam etmektedir.
Kız çocuklarının okula gitme olasılığının düşük olmasının en büyük sebebi erken yaşta yapılan çocuk evlilikleridir. Nijer, dünyadaki en yüksek çocuk evlilik oranına sahiptir. Kızların yaklaşık %76'sı 18 yaşına gelmeden evleniyor. 18 yaşına gelen kızların %45’i ya hamile ya da çocuk sahibidir. Ülkede her 1.000 bebekten 46’sı, beş yaş altındaki her 1.000 çocuktan 72’si, her 100.000 anneden 509’u hayatını kaybetmektedir. Bu verilere göre Nijer, beş yaşın altındaki çocuklar için dünyanın en yüksek on birinci ölüm oranına sahiptir. Ayrıca anne başına düşen 7.6 çocuk oranıyla birçok ülkenin önünde yer almaktadır.

Genel olarak ülkede yaşanan yoksulluk çocukları özellikle de yetim çocukları güvenli olmayan durumlara girmeye zorluyor. Pek çok kız evlenmek zorunda kalırken, diğerleri de geçimlerini sağlamak için fuhuş yapıyor. Benzer şekilde, erkek çocuklar da genellikle ucuz iş gücü olarak görülüyor ve silahlı gruplar tarafından askere alınarak sömürüye maruz kalıyorlar.

Yetim ve Öksüzler için El Ele Derneği olarak Nijer’de yetimlerin yaşam şartlarını iyileştirmek, çocuklara yönelik şiddet ve istismarı önlemek amacıyla "Yetim Sponsorluğu" projesiyle yüzlerce yetim çocuğa destek oluyoruz. Önceliği yeryüzündeki tüm yetimlere ulaşmak olan Yetim ve Öksüzler İçin El Ele Derneği ırk, din ve mezhep ayrımı yapmaksızın ülkemizde ve dünyadaki yüzlerce yetimin elinden tutuyor, büyüyüp kendi ayakları üzerinde duruncaya kadar yetimlere destek olmak için çalışıyor.

Sizler de aylık 250 ₺ ile bir yetim çocuğa 1 yıl boyunca sponsor olabilirsiniz.

"Kendi yetimini veya başkasına ait bir yetimi himaye eden kimseyle ben, cennette şöyle yan yana bulunacağız."Hadisin ravisi Malik İbni Enes, -Peygamber Aleyhisselam'ın yaptığı gibi- işaret parmağıyla orta parmağını gösterdi. (Müslim, Zühd 42.)